Beleidsplan

Adres:

Westerstraat 217
1601 AH Enkhuizen (NL)

T:  0031 622 921 505
M: [email protected]
W: guitarcanon.com

Bank rek.nr:     NL65 RABO 0188 6871 65

RSIN nr:              8542.02.742

K.v.K. nr:             61093483

Oprichting datum:     03 juli 2014

Bestuur
Chairman            – Pieter Nanne Groot
Secretary             – Peter Constant
Treasurer             – Frank Lamm
Board Member   – Marion Schaap

Doelstelling
De stichting heeft als doel: het repertoire voor klassiek sologitaar meer bekendheid te geven met haar ‘Guitar Canon’- een dynamische lijst van vijftig muziekwerken geschreven voor gitaarsolo die bij hebben gedragen tot de artistieke ontwikkeling van het repertoire van de gitaar – door een internationaal platform te creëren om de discussie te stimuleren tussen zowel passieve als actieve liefhebbers van dit specifieke instrument en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gedachtegoed
De stichting wordt bestuurd vanuit de visie dat de muziekwereld en de muziekbeleving aan het veranderen zijn. Essentieel is de communicatie tussen uitvoerder en publiek ook buiten de concertzaal te laten plaatsvinden en bij voorkeur te intensiveren. De gitaar neemt als concert instrument een bijzondere plaats in door haar intieme karakter en de geringe bekendheid van haar repertoire en aanverwante componisten. Zij is daarmee geen buitenbeentje maar slechts een bijzonder en bescheiden instrument dat vraagt om aandacht.

50 Master Pieces

Een lijst die voor discussie moet zorgen tussen spelers onderling, maar vooral tussen speler en publiek, de toehoorder die niet altijd dezelfde voorkeurstukken lijkt te hebben dan de uitvoerder. Zo komt er naast de ’50 Master Pieces’ een ‘Public List’ die word samengesteld uit de inbreng wereldwijd van zowel passieve liefhebber als uitvoerend gitarist. Hier ligt de kern van Guitar Canon: Welke 50 stukken hebben de klassieke gitaar gebracht tot waar zij nu staat?

Een van de middelen om ons doel te bereiken is dat in de komende drie jaar ieder frame zijn eigen videoclip krijgt, wat resulteert in enerzijds Guitar Canon als document, maar anderzijds als dynamisch platform waar het instrument, haar repertoire en haar bespelers onderhevig zullen zijn aan de tand des tijds. Klassiek, ja, maar wel innovatief en dynamisch. De live traditie van de Gitaarsalon zal voortgezet worden en de Guitar Canon zal gestalte krijgen op vele verschillende podia. Tijdens concerten en festivals zullen alle stukken uit de Canon live aan het publiek ten gehore worden gebracht. Verleden en toekomst van de gitaarmuziek worden gevierd in Guitar Canon!

Kerntaken
A) Middels de Guitar Canon als ‘merknaam’ het gitaar repertoire meer bekendheid geven door:
1. de uitvoerend gitarist te enthousiasmeren om in zijn programma 1 of meerdere stukken uit de Guitar Canon op te nemen.
2. Op social media een internationale discussie te voeren tussen zowel uitvoerders onderling als ook het publiek over de invulling van Guitar Canon en de ‘Publiekslijst’ als mogelijke tegenhanger van de ‘Lijst van 50 Masterpieces’.
B) Guitar Canon neerzetten als voorbeeldlijst voor componisten ter ontwikkeling van nieuw repertoire.
C) Coördineren en organiseren van concerten, masterclasses en workshops i.s.m. de bestaande podia en gitaar gerelateerde organisaties.
D) Fondsen werving om het bovenstaande te realiseren.
E) Ondersteuning van nieuwe initiatieven die de doelstelling van onze stichting onderstrepen.
F) We streven naar een toonaangevende rol voor de Guitar Canon binnen de wereld van de gitaar.
G) Het creative team bewaakt de artistieke kwaliteit

Doelgroepen
De stichting richt zich enerzijds op zowel de actieve als de passieve liefhebber van de gitaar, en anderzijds op het winnen van nieuw publiek dat het concertante repertoire van de gitaar nog moet ontdekken. Leeftijd alsook culturele achtergrond vormt daarin geen enkele barrière.

Kernactiviteiten
Om grensoverschrijdend te werken en de discussie Global te kunnen voeren zal de sociale media een belangrijke rol gaan vervullen. Niet alleen de discussie maar ook de uitwisseling van het beeld en geluid materiaal m.b.t. de Guitar Canon stukken is via oa eigen website, YouTube en Facebook het geëigende middel anno 2015 om ons doel te verwezenlijken.
In samenwerking met de gitaarseries, podia, festivals, gitaarverenigingen, (privé) muziekscholen, conservatoria, radio en TV en gerelateerde organisaties zoals het Grachtenfestival Amsterdam, Brava, Stichting GitaarSalon, Stichting Gitaarorkest Nederland en de European Guitar Teacher´s Association zullen we in binnen- en buitenland middels de Guitar Canon ons doel weten te realiseren.

Projecten in de maak:

A) De 50 stukken uit de Guitar Canon, die als uitgangspunt is opgesteld door het creative team, zullen in drie jaar worden opgenomen in videoclipvorm. Uitvoerende gitaristen worden gezocht onder de actuele top van deze tijd: gevestigde en opkomende concertartiesten. Naast het productie team van Stichting GitaarSalon, dat de technische kant hier voor hun rekening neemt, hebben we voor de vormgeving de video kunstenaar Nander Cirkel weten te strikken. Nander, voormalig cellist van het Matangi Kwartet, weet als geen ander hoe binnen de wereld van de klassieke muziek een ‘merk’ moet worden neer gezet.
De ‘videoclip’ zal opgebouwd zijn uit drie delen:
• Introductie: voorstellen van de artiest in beeld en tekst middels zijn motivatie m.b.t. de compositie
• Uitvoering: Guitar Canon compositie in concert
• Ontspanning: afsluiting en aftiteling
B) Implementeren van de Guitar Canon lijst in de verschillende gitaarseries en opleiding programma’s binnen de vakgroepen.
C) Gitaarfestivalweek Enkhuizen 2015 waar de Guitar Canon als leidraad door de week heen zal lopen.
D) Koppelen canonlogo met concertprogramma´s in het land.
E) Participatie onder (liefhebber)gitaristen stimuleren oa door crowdfunding
F) Jeugd-canon ontwikkelen.
G) In samenwerking met de EGTA 6 concerten in diverse regio´s organiseren.

PR en marketing
De doelgroep willen we bereiken middels onze website guitarcanon.com en social media. Daarnaast zullen de videoclips een vast onderdeel gaan vormen in de programmering bij Brava waardoor muziekliefhebbers met de gitaar in aanraking komen. Daarmee kan de waardering van de gitaar als instrument gelijkgetrokken worden in het muzikale landschap.
Middels de artistieke kwaliteit van het Guitar Canon project, gelinkt aan het eigenzinnige logo van de Guitar Canon kunnen we ons eenvoudig een plek verwerven op de vele websites die gerelateerd zijn aan de gitaar. Denk hierbij aan websites over de hele wereld van gitaristen, gitaarfestivals, gitaarverenigingen, gitaarbouwers, winkels en meer. Eenmaal geïmplementeerd doet het logo met hyperlink het werk.

Op 21 oktober 2015 de presentatie in een uitzending van een uur op brava. Hier worden de eerste vijf clips, gelardeerd met quotes, korte interviews en toelichtingen, uitgezonden en aan het publiek getoond. Naast de concerten een belangrijk medium waar Guitar Canon zich kan presenteren en invulling geeft aan haar doelstelling.  Brava is sinds dit najaar onderdeel van Stingray Music waardoor ook de rijkweidte van Guitar Canon enorm is vergroot. Naast Europa behoren nu ook Canada en de Verenigde Staten tot  het ‘werkgebied’.

Organisatie
De drijvende kracht achter Guitar Canon is het Creative Team, bestaande uit professionals die als vrijwilliger dit bijzondere project een warm hart toedragen: Peter Constant, Marion Schaap, Frank Lamm en Pieter Nanne Groot.

Partners t.a.v. de website en social media zijn Jasper Graaf en Frank Karsten van netwerk buro ‘Groeier!’. Nander Cirkel als vormgever en Frank Reigersberg als engineer en editor zijn betrokken bij de opname van de 50 videoclips. ‘Brava’ faciliteert in zendtijd en organisatie. Caecilia van Stigt is betrokken bij de fondsenwerving.

Financiën
De inkomsten van de stichting worden in eerste instantie gezocht in fondsenwerving, sponsoren en crowdfunding. In tweede instantie zijn er mogelijkheden voor verdienmodellen middels verkoop van advertentieruimte op het YouTube kanaal en website en verkoop van DVD’s met een collectie uit de reeds opgenomen videoclips.

Bij ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of salaris voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Wel kan het bestuur besluiten dat zij recht hebben op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.